KALLELSE TILL 22 KLUBBENS ÅRSMÖTE

Söndag 7 mars.
Stockholms Segel Klubb - Lilla Båtvarvsgränd (Bromma) Klockan 14.00.

Efter mötet finns tid för en rundvandring bland SSK:s alla 22:or, många under intressant renovering.
SSK har som mål att vara 10 st A22:or på Skärgårdskryssarepokalen/A22 SM 2005.

För mer information:

Allan Förberg
Ordf. 22klubben
allan.forberg@brevet.nu
070-7893670


/Allan