Årsmöte i 75-klubben

Tid: Fredagen den 16:e April år 2004 klockan 19:00
Plats: Pipersgatan 4, Kungsholmen, Stockholm, Sverige

Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av dagordning

3. Val av mötesordförande

4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

5. Val av två justeringsmän

6. Årsberättelse

7. Klubbens ekonomi

8. Revisionsberättelse

9. Styrelsens ansvarsfrihet

10. Beslut om årsavgift

11. Val av styrelse

12. Val av revisorer

13. Information

14. Mätbevis och mätning av båtar

15. Seglingsprogram och övriga aktiviteter

16. Presentation av nya medlemmar och båtar

17. Övriga frågor

18. Mötets avslutande


Efter mötet blir det prisutdelning för 2003-års kappseglingar samt diverse snack om jakter och annat väsentligt.
Ni som har vandringspriser hemma, glöm ej att ta med dem.

Klubben bjuder traditionsenligt på löksoppa med bröd, ost, vin, öl, kaffe, te med dopp.

Välkomna

P.S. Missa inte föredraget om 40 år med 75:an Kajsa i nya klubbhuset på Tackjärnsvägen 2 i Bromma.
Den 24:e mars 2004. D.S.

/Styrelsen för 75-klubben