Getfoten och Riddarfjärden 28-29/8 2004

Skärgårdskryssarens Dag 28/8

Arrangör: Stockholms skärgårdskryssarflottilj

Lugnet före... Lugnet före... lugnet vid starten. lugnet vid starten.

Alla SK-klasser Segling från Getfoten till Blockhusudden Segling efter individuella SSKF-tal, spinnaker tillåtet för de som uppger det vid anmälan. Anmälan på Pg 77 67 70-0, Hans Samuelsson uppge om du tänker segla med spinnaker. Kostnad 175:- betalas senast den 23 augusti. Samling fredag kväll med någon form av samkväm. Restaurangen har öppet för de som önskar middag. Vandringspriser lämnas i god tid till Hallmans för att graveras.
Frågor ring Hans Samuelsson 08-640 39 13

Scandal Beauty och Sv. Lösen 29/8

Arrangör: GYS

Fullt med båtar på fjärden. Fullt med båtar på fjärden. 75 S19 Katja parerar en körare. 75 S19 Katja parerar en körare.

Kappsegling på Riddarfjärden.
Scandal Beauty: SK40 och större samt klink- eller kravellbyggda båtar enligt klassisk mätregel med minst 40 m2 segelyta eller gaffelriggade oavsett storlek.
Svenskt Lösen: SK15, SK 22, SK 30 samt mindre klink- eller kravellbyggda båtar enligt klassisk mätregel.
Anmälan: gys@gys.a.nu.
Mer info http://www.gys.nu.
Avgift: 175:- på postgiro 11 80 05-8 senast 19/8, efteranmälan 350:-.
Båtar som även deltager i Riddarfjärdsregattan erhåller 75:- rabatt på anmälningsavgiften.