Bilder Våreskadern 2004

13 jakter samlade i Säck trots vädret. 13 jakter samlade i Säck trots vädret.
En hagelskur före start, snö i sittbrunnen. En hagelskur före start, snö i sittbrunnen.
55:a klubbens stabsfartyg, L'Aiglon II efter start. 55:a klubbens stabsfartyg, L'Aiglon II efter start.
Trione med flera utanför inloppet till Säck. Trione med flera utanför inloppet till Säck.
Maritza väjer för Trione. Mörka moln norrut. Maritza väjer för Trione. Mörka moln norrut.
Deidre, Maritza och Eugenie. Deidre, Maritza och Eugenie.
Mariann startsnabbast bland 40:orna trots juniorbesättning. Mariann startsnabbast bland 40:orna trots juniorbesättning.
Hela fältets 9 båtar på väg ut på Möja Västerfjärd. Hela fältets 9 båtar på väg ut på Möja Västerfjärd.
Jakterna vid Grissenholmen. Tidvis skönt i solen. Jakterna vid Grissenholmen. Tidvis skönt i solen.
Prisutdelning av Kim Murisoja på besök från Västkusten. Prisutdelning av Kim Murisoja på besök från Västkusten.