Tidigare information 2012

SSKF på båtmässan Allt för sjön 2012

Inbjudan till 30-klubbens årsmöte 13/3 2012

Inbjudan till 55-klubbens årsmöte 20/3 2012

Påminnelse om Trim för Classicbåtar 22/2 2012

Trim för Classicbåtar 22/2 2012

Studiebesök på Stockholms Båtsnickeri 1/2 2012