Föreläsning om Neglingevarvet.
Plym och dess båtar.

Föreläsare: Bobby Cyrus
Datum: Onsdag den 5:e februari klockan 19:00
Plats: Lokalen på Tackjärnsvägen 2, Bromma
Förtäring: Fika och korv ingår i avgiften

Anmälan: Hasse Samuelsson h.samuelsson@comhem.se
Avgift: 50 kr som betalas på plats.