Nypan Trophy 2022

Foto: Dennis Wetterberg, Maria Ljungberg

Nypan Trophy inföll lördagen den 13:a augusti.

Klicka på bilderna för att visa större bilder.

L'Aglon II, Lyst, Eugenie och Mia startar. L'Aglon II, Lyst, Eugenie och Mia startar.
Gazell, Bluff, Pani och Jarramas startar. Gazell, Bluff, Pani och Jarramas startar.
Bluff och Pani efter start. Bluff och Pani efter start.
Diverse jagande jakter efter start. Diverse jagande jakter efter start
Pani och Gazell länsar. Pani och Gazell länsar.
Gazell och Hexan länsar. Gazell och Hexan länsar.
Pani, Gazell och Hexan länsar. Pani, Gazell och Hexan länsar.
Gazell kryssar. Gazell kryssar.
Hexan kryssar. Hexan kryssar.
Pani och Bluff kryssar. Pani och Bluff kryssar.
Hexan kryssar. Hexan kryssar.
Hexan kryssar. Hexan kryssar.
Pani från läsidan. Pani från läsidan.
Pani från lovartsidan. Pani från lovartsidan.
Eugenie och Pani kryssar. Eugenie och Pani kryssar.
Pani passerar bakom Eugenie. Pani passerar bakom Eugenie.
Eugenie, Pani och Bluff i kryssduell. Eugenie, Pani och Bluff i kryssduell.
Eugenie och Pani kryssar. Eugenie och Pani kryssar.
Eugenie från lovartsidan. Eugenie från lovartsidan.
Eugenie, Pani och Bluff vid södra rundningen. Eugenie, Pani och Bluff vid södra rundningen.
Länsande jakter. Länsande jakter.
Bluff kryssar. Bluff kryssar.
Eugenie kryssar. Eugenie kryssar.
Hexan och Bluff på halvvind. Hexan och Bluff på halvvind.
Hexan och Bluff slörar. Hexan och Bluff slörar.
Eugenie på sträckbog. Eugenie på sträckbog.
Hexan och Bluff slörar. Hexan och Bluff slörar.
Hexan passerar Eugenie i lä. Hexan passerar Eugenie i lä.
Bluff slörar. Bluff slörar.
Jakter i hamn efter seglingen. Jakter i hamn efter seglingen.
Jakter i hamn efter seglingen. Jakter i hamn efter seglingen.
Jakter i hamn efter seglingen. Jakter i hamn efter seglingen.
Prisutdelning och bål. Prisutdelning och bål.
Prisutdelning. Prisutdelning.
Segrande besättning på Bluff skålar. Segrande besättning på Bluff skålar.