Klassklubbarna inom SSKF

************************************************************

15 Klubben			Avgift:	???:-

Ordf: 				Adress:	c/o Maria Thorsell

Sekr: 		

Kassör 

Postgiro: 
***********************************************************

22 klubben			Avgift: ??? kr

Ordf: Allan Förberg		Adress:	c/o Allan Förberg

Sekr: Roterar		    Finska gatan 37

Kassör: Helena Lindström	122 37 ENSKEDE

Postgiro: 86 91 22 - 2

***********************************************************

30-klubben			Avgift: ??? kr

Ordf: Patrik Stenberg 	    Adress: c/o Mats Johansson

Sekr: Mats Johansson		Götalandsvägen 204

Kassör: Pelle Mineur		125 35 ÄLVSJÖ

Postgiro: 85 02 72 - 6

***********************************************************

40-klubben			Avgift:	 ??? kr

Ordf: Nils Forsfält		Adress:	c/o Bo Bethge

Sekr: Julle Karlsson		Bergviksvägen 37

Kassör: Bo Bethge		161 39 BROMMA

Postgiro: 50 67 40 - 0

***********************************************************
55-klubben			Avgift: ??? kr

Ordf: Kim Murisoja 	    Adress: c/o Anders Örtnäs

Sekr: Anders Örtnäs 		Halgagatan

Kassör: Pär Ahlbom		118 58 STOCKHOLM

Postgiro: 12 12 55 - 4

***********************************************************

75-klubben			Avgift: ??? kr

Ordf: Anderas Milde	    Adress: c/o Andreas Milde

Sekr: Eldered Kjell		Brushaneslingam 11

Kassör: Lars Göransson		125 56 ÄLVSJÖ

Postgiro: 14 44 43 - 9

***********************************************************

95-klubben			Avgift: ??? kr		

Ordf: Hans Wetterberg		Adress: c/o Hans Wetterberg

Kassör: Tomas Staveaus		Ripvägen 1

Postgiro: 98 211 - 6		139 00 VÄRMDÖ

**********************************************************

Segelsällskapet Stockholms Skärgårdskryssarflottilj (SSkä)	

Avgift 25 kr

Ordf: Hans Samuelsson		Adress: c/o Hans Samuelsson

Sekr: Bo Bethge			Havregatan 9

Kassör: Tor Hedvall		116 59 STOCKHOLM

Postgiro: 54 07 01-0
**********************************************************