Handikapptal för de större skärgårdskryssarna

95:a klubben beslutade på årsmötet att justera sina handikapptal. Detta för att många av båtarna har bättre utrustning än när de tidigare handikapptalen sattes för i många fall 20 år sedan. Dessutom har vi kappseglat mot varandra och andra betydligt oftare under de senaste åren och har därmed bättre underlag för hur båtarna presterar jämfört med varandra. Ett flertal 95:or har under senare tid också fått officiella lystal som skiljer sig från de som dessa hade inom SSKF. Båtarna med officiella lystal har utgjort referenser för de övriga som justerats för att erhålla rättvisande handikapptal. Vi har för avsikt att mer aktivt justera missvisande handikapptal om dessa visar sig vara orättvisa.

Ett annat syfte med justeringen som till största delen är en höjning är att ge de mindre båtarna lika villkor på de kappseglingar som SSKF arrangerar, vilka i huvudsak är distanskappseglingar där vi anser att främst 22:or och 30:or har svårt att hävda sig. Vi vet att det finns undantag om det exempelvis bara är hårda kryssar men det är sällan att detta är fallet. Dessutom är det naturligt att om vissa båtar gynnas av speciella förhållanden så bör dessa placera sig bra när sådana råder. Vi anser även att det finns andra exempel bland 40, 55, 75 klasserna där justeringar kunde vara motiverade ur rättvisesynpunkt.

Vi har valt att föregå med gott exempel och justera våra egna handikapptal. Detta har skett utan handikappkommitens inblandning och vi hoppas att kommiten och våra konkurrenter accepterar vår önskan att använda dessa tal. Dock har vi vidtalat kommiten under en längre period om att höja handikapptalen för de större båtarna som relativt haft större ökning av sin prestanda/utrustningsnivå än de mindre.

LYS/SSKF-tal för 95+ klasserna utan spinnaker med hänsyn till övriga faktorer.

HandikapptalSegelnummerBåtnamn
1,3295 S4Gerdny
1,3295 S8Britt-Marie
1,3195 S1Kerma
1,3095 S5Ala-Ala
1,30150Mignon
1,2995 S10LaMorena
1,2795 S3Regina
1,1795 S33Amaranth
1,1595 S11Irmelin

Med Vänliga Hälsningar, 95:a Klubben
För synpunkter e-post: webmaster@sskf.se