Bilder från båtmässan "Allt för sjön 1999"

                                                            sskf7.JPG (16412 bytes)
                                                             Ordförande Henrik Widstrand i mässmontern.
mass1.JPG (18448 bytes)
Årets utsällningsjakt 30 S-66 Nornan IV. Nornan ägs och reno-
veras av behandlingshemmet Trollängen under ledning av Thomas
Ehrnström. Thomas seglar i vanliga fall på 95-S8 Britt-Marie
                                                       sskf8.JPG (16070 bytes)
                                                               Samling i montern med bl a Malin Rosvall fd kassör, Stefan
                                                               Linder fd ordf i Sk30-klubben och med ryggen mot kameran
                                                               Peter Lindström 22-klubbens kontaktman i förbundet.
mass2.JPG (22767 bytes)
Samtal kring jakten Anderas Milde ordf i 75-klubben och Jocke
Hägg, ägare till 95-S4 Gerdny.
                                                                 sskf6.JPG (15538 bytes)
luta.gif (1327 bytes)