Härmed kallas Du till styrelsemöte i SSKF

 

Onsdagen den 30:e januari 2002 kl 19.00

 

Lokal är

SSKs klubbhus, Sigridsberg

Adlerberthsgatans förlängning (Strax under "F" i Fredhällsparken, telefonkatalogens karta 36 ruta C7)

För dem som vill äta något innan, finns det en krog i slutet av Rålambsvägen som heter Fredhällskällaren, där träffas vi timmen innan mötet.

 

 

 

 

Förslag till dagordning:

 

§ 1. Mötets öppnande

§ 2. Godkännande av dagordning

§ 3. Föregående protokoll

§ 4. Restlistan

§ 5. Inkomna skrivelser

§ 6. Från klubbarna

§ 7. Rapport från KN

§ 8. Rapport från RF

§ 9. Rapport från kassören

§ 10. Rapport från årsmötet

§ 11. Mässan 2002

§ 12. Styrelsekonferens

§ 13. Övriga frågor

§ 14. Mötets avslutande

 

 

 

Välkommen! Önskar Kim

Kommande styrelsemöten:

13/3, 3/ 4, 15/5, 5/6, 28/8, 2/10, 6/11, 4/12.