Härmed kallas Du till styrelsemöte i SSKF

Onsdagen den 13:e mars 2002 kl 19.00

Lokal är:

SSG:s Klubbhus , Gäddviken Nacka
Svindersvikens norra strand, ( Vid "AL" i HENRIKSDAL , telefonkatalogens karta 44 ruta B6). Med bil: åk mot Kvarnholmen, parkering finns mitt emot nerfarten till Finnbergstunneln. Med buss: Nr 53 hållplats Finnboda varv.

 

 

 

Förslag till dagordning:

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Föregående protokoll

4. Restlistan

5. Inkomna skrivelser

6. Från klubbarna

7. Rapport från KN

8. Rapport från RF

9. Rapport från kassören

10. Rapport från årsmötet

11. Rapport från mässan

12. Styrelsekonferens

13. Övriga frågor

14. Mötets avslutande

OBS ! OBS ! OBS ! OBS ! Vi träffas på Gäddis denna gång.

 

Välkommen! Önskar Kim

Kommande styrelsemöten:

3/ 4, 15/5, 5/6, 28/8, 2/10, 6/11, 4/12.