Härmed kallas Du till styrelsemöte i SSKF

Onsdagen den 3:e april 2002 kl 19.00

Lokal är

SSKs klubbhus, Sigridsberg

Adlerberthsgatans förlängning (Strax under "F" i Fredhällsparken, telefonkatalogens karta 36 ruta C7)

För dem som vill äta något innan, finns det en krog i slutet av Rålambsvägen som heter Fredhällskällaren, där träffas vi timmen innan mötet.

 

 

 

Förslag till dagordning:

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Föregående protokoll

4. Restlistan

5. Inkomna skrivelser

6. Från klubbarna

7. Rapport från KN

8. Rapport från RF

9. Rapport från kassören

10. Övriga frågor

11. Mötets avslutande

 

 

 

 

 

 

Välkommen! Önskar Kim

Kommande styrelsemöten:

15/5, 5/6, 28/8, 2/10, 6/11, 4/12