Härmed kallas Du till styrelsemöte i SSKF

 

Onsdagen den 12 Januari 2000 kl 19.00

 

Lokal är

 

SSKs klubbhus, Sigridsberg

Adlerberthsgatans förlängning (Strax under "F" i Fredhällsparken, telefonkatalogens karta 30 ruta B3)

För dem som vill äta något innan, finns det en krog i slutet av Rålambsvägen som heter Fredhällskällaren, där träffas vi timmen innan mötet.

 

Förslag till dagordning:

 

§ 1. Mötets öppnande

§ 2. Godkännande av dagordning

§ 3. Föregående protokoll

§ 4. Restlista

99.10 Tidning 1/2000-Hans Samuelsson

99.10 Tidning 2/2000-RF ??

99.10 Tidning 3/2000-Tidning nr 100 arbetsgrupp bildad.

99.10 Tidning 4/2000-55:a klubben ??

§ 5. Inkomna skrivelser

§ 6. Information från kassören

§ 7. Information från valberedningen

§ 8. Årsmötet

Verksamhetsberättelsen

Kalender 2000

Resultat och balansräkning

§ 9. Planeringskonferens vintern 1999/2000

§ 10. Nybyggnadskommiten

§ 11. Från klubbarna

§ 12. Rapport från KN

§ 13. Rapport från RF

§ 14. Övriga frågor

§ 15. Mötets avslutande

 

Välkommen! Önskar Kim

Kommande styrelsemöten: