Härmed kallas Du till styrelsemöte i SSKF

Onsdagen den 15:e maj 2002 kl 19.00

Lokal är TSS klubbhus

TSS finner du på telefon kartan blad 34 C2 adressen är "L:a Båtvarvsgränd" rakt under texten "Margaretelund". Med bil, sväng in på "Margaretelunds vägen vid Ulvsunda slott, mitt i mot bensinmacken, kör förbi Margaretelundsvarvet, andra tvärgatan till vänster Till vänster ligger SSK,i mitten ett motorbåts varv och till höger TSS. Kommunalt, är det enklast gå från tunnelbanestationen Alvik.

 

 

 

Förslag till dagordning:

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Föregående protokoll

4. Restlistan

5. Inkomna skrivelser

6. Från klubbarna

7. Rapport från KN

8. Rapport från RF

9. Rapport från kassören

10. Sommarens aktiviteter

11. Övriga frågor

12. Mötets avslutande

 

 

 

 

Välkommen! Önskar Kim

Kommande styrelsemöten:

5/6, 28/8, 2/10, 6/11, 4/12