Härmed kallas Du till styrelsemöte i SSKF

 

Onsdagen den 8 mars 2000 kl 19.00

 

Lokal är

 

SSKs klubbhus, Sigridsberg

Adlerberthsgatans förlängning (Strax under "F" i Fredhällsparken, telefonkatalogens karta 30 ruta B3)

För dem som vill äta något innan, finns det en krog i slutet av Rålambsvägen som heter Fredhällskällaren, där träffas vi timmen innan mötet.

 

Förslag till dagordning:

 

§ 1. Mötets öppnande

§ 2. Godkännande av dagordning

§ 3. Föregående protokoll

§ 4. Restlista

99.10 Tidning 2/2000-RF.

99.10 Tidning 3/2000-Tidning nr 100 arbetsgrupp bildad.

99.10 Tidning 4/2000-55:a klubben .

§ 5. Inkomna skrivelser

§ 6. Information från kassören

§ 7. Nybyggnadskommiten

§ 8. Från klubbarna

§ 9. Rapport från KN

§ 10. Rapport från RF

§ 11. Firmatecknare

§ 12. Planeringskonferensen

§ 13. Övriga frågor

§ 14. Mötets avslutande

 

Välkommen! Önskar Kim

Kommande styrelsemöten:

5/4, 3/5, 7/6, 30/8, 4/10, 1/11, 6/12, 10/1-2001