Härmed kallas Du till styrelsemöte i SSKF

 

Onsdagen den 17 mars 1999 kl 19.00

Lokal är

 

SSKs klubbhus, Sigridsberg

Adlerberthsgatans förlängning (Strax under "F" i Fredhällsparken, telefonkatalogenskarta 30 ruta B3)

För dem som vill äta något innan, finns det en krog i slutet av Rålambsvägen som heter Fredhällskällaren, där träffas vi timmen innan mötet.

 

Förslag till dagordning:

 

§ 1. Mötets öppnande & val av sekreterare

§ 2. Godkännande av dagordning

§ 3. Föregående protokoll

§ 4. Restlista

§ 5. Inkomna skrivelser

§ 6. Information från kassören

§ 7. Utvärdering av mässan

§ 8. Kickoffkvällen -Hur går vi vidare med ideerna?

§ 8. Ändrad organisation för tidningen ?

§ 10. Båthistoriska Riksförbundet

§ 11. Segelbåtens dag 1999

§ 12. European classic yacht union ECYU

§ 13. Från klubbarna

§ 14. Rapport från KN

§ 15. Rapport från RF

§ 16. Övriga frågor

§ 17. Mötets avslutande Välkommen! Önskar tf.sekreterare Peter

Kommande styrelsemöten: