Härmed kallas Du till styrelsemöte i SSKF

 

Onsdagen den 6 Oktober 1999 kl 19.00

 

Lokal är

 

SSKs klubbhus, Sigridsberg

Adlerberthsgatans förlängning (Strax under "F" i Fredhällsparken, telefonkatalogens karta 30 ruta B3)

För dem som vill äta något innan, finns det en krog i slutet av Rålambsvägen som heter Fredhällskällaren, där träffas vi timmen innan mötet.

 

Förslag till dagordning:

 

§ 1. Mötets öppnande

§ 2. Godkännande av dagordning

§ 3. Föregående protokoll

§ 4. Restlista

§ 5. Inkomna skrivelser

§ 6. Information från kassören

§ 7. Valberedningen

§ 8. Utvärdering av Skärgårdskryssarens Dag

§ 9. Eskader till Västervik

§ 10. Planeringskonferens vintern 1999/2000

§ 11. Nybyggnadkommiten

§ 12. Båthistoriska utskottet

§ 13. Budget 2000

§ 14. Från klubbarna

§ 15. Rapport från KN

§ 16. Rapport från RF

§ 17. Övriga frågor

§ 18. Mötets avslutande

 

Välkommen! Önskar Henkan och Peter

Kommande styrelsemöten: 3/11, 1/12 samt 12/1 2000

 

P.S. För att ge Nypan och Linus i valberedningen rimligt med tid att hitta efterträdare, hoppas vi att du som ev. tänker lämna ditt uppdrag i SSKF, meddelar valberedningen detta snarast D.S.