Härmed kallas Du till styrelsemöte i SSKF

 

Onsdagen den 3 November 1999 kl 19.00

 

Lokal är

 

SSKs klubbhus, Sigridsberg

Adlerberthsgatans förlängning (Strax under "F" i Fredhällsparken, telefonkatalogens karta 30 ruta B3)

För dem som vill äta något innan, finns det en krog i slutet av Rålambsvägen som heter Fredhällskällaren, där träffas vi timmen innan mötet.

 

Förslag till dagordning:

 

§ 1. Mötets öppnande

§ 2. Godkännande av dagordning

§ 3. Föregående protokoll

§ 4. Restlista

§ 5. Inkomna skrivelser

§ 6. Information från kassören

§ 7. Valberedningen

§ 8. Årsmötet

§ 9. Tidningar / 2000

§ 10. Planeringskonferens vintern 1999/2000

§ 11. Nybyggnadkommiten

§ 12. Båthistoriska utskottet

§ 13. Budget 2000

§ 14. Från klubbarna

§ 15. Rapport från KN

§ 16. Rapport från RF

§ 17. Övriga frågor

§ 18. Mötets avslutande

Välkommen! Önskar Kim

Kommande styrelsemöten: 1/12 samt 12/1 2000