Härmed kallas Du till styrelsemöte i SSKF

 

Onsdagen den 1 December 1999 kl 19.00

 

Lokal är

 

SSKs klubbhus, Sigridsberg

Adlerberthsgatans förlängning (Strax under "F" i Fredhällsparken, telefonkatalogens karta 30 ruta B3)

För dem som vill äta något innan, finns det en krog i slutet av Rålambsvägen som heter Fredhällskällaren, där träffas vi timmen innan mötet.

 

Förslag till dagordning:

 

§ 1. Mötets öppnande

§ 2. Godkännande av dagordning

§ 3. Information från SISU

§ 4. Föregående protokoll

§ 5. Restlista

99.10 Tidning 1/2000-Hans Samuelsson

99.10 Tidning 2/2000-RF ??

99.10 Tidning 3/2000-Tidning nr 100 arbetsgrupp bildad.

99.10 Tidning 4/2000-55:a klubben ??

§ 6. Inkomna skrivelser

§ 7. Information från kassören

§ 8. Valberedningen

§ 9. Årsmötet

§ 10. Planeringskonferens vintern 1999/2000

§ 11. Nybyggnadkommiten

§ 12. Båthistoriska utskottet

§ 13. Budget 2000

§ 14. Från klubbarna

§ 15. Rapport från KN

§ 16. Rapport från RF

§ 17. Övriga frågor

§ 18. Mötets avslutande

Välkommen! Önskar Kim

Kommande styrelsemöten: 12/1 2000