Protokoll fört vid SSKFs styrelsemöte 2 februari 2000 i SSK:s klubbhus, Sigridsberg.

 

Närvarande: Per Thelander Martin Klinga Erik Josephson Bo Bethge
Olle Madebrink Olle Larsson Kim Murisoja Harriet Torberger
Hans Samuelsson
 1. Mötets öppnande
  Hans Samuelsson öppnade mötet.
 2. Dagordning
  Dagordningen godkändes.
 3. Föregående protokoll
 4. Föregående mötes protokoll BoB läste upp protokollet som kommer att justeras vid nästa styrelsemöte.

 5. Restlistan
  Tidn 1/2000: Hans S redaktör. Tidningen är under arbete och material till tidningen finns.
  Tidn 2/2000: RF
  Tidn 3/2000: nr 100, behandlas på planeringskonferensen.
  Tidn 4/2000: 55-klubben
 6. Inkomna skrivelser
 7. Protokoll från ECYU:s (European Classic Yacht Union) årsmöte den 14/12-1999 samt ett ex av tidningen Classic Lines.
  Protokoll från Nybyggnadskommitténs möte den 5/12-1999.

 8. Information från kassören
  Inget att meddela. Kassören var ej närvarande.
 9. Nybyggnadskommittén
  Broschyr till mässan i mars, håller på att tas fram.
 10. Från klubbarna
  22-klubben: Representant ej närvarande.
  30-klubben: ?
  40-klubben: Datum för årsmöte ska bestämmas.
  55-klubben: Årsmöte ska hållas i mars.
  75-klubben: Årsmöte planeras.
  95-klubben: Representant ej närvarande.
 11. Rapport från KN
  Inget att rapportera.
 12. Rapport från RF
 13. Inget att rapportera.

 14. Styrelsens arbetsuppgifter
  Diskuterades som förberedelse inför konferensen.
 15. Planeringskonferensen
 16. Bemanning av arbetsgrupper samt aktiviteter under 2000 och övriga diskussionspunkter listades och förbereddes inför konferensen.

 17. Övriga frågor
  Skärgårdskryssaren dag:
  Mötet beslutade att ändra datumet för Skärgårdskryssaren dag till den 26 / 8 – 2000. Anledningen är att det kommer att vara Matchracing på Riddarfjärden söndagen den 3 / 9 varför GYS har flyttat sina tävlingar till söndagen den 27 / 8.

  Arena Riddafjärden
  Lars Strömberg arbetar vidare med projektet att skapa ett seglarcentrum vid Långholmen. Vi håller dörren öppen för att se vad det kan innebära i form av nytta kontra kostnader. Hans S håller kontakt med Lars S.

  Eskader Fifång – Västervik
  Lämpliga datum m m diskuterades. Program kommer i tidning 1/2000, ansv Erik J och Kim M

  Modell av Taifun
  Sjöhistoriska museet är intresserat av att köpa helmodellen av 30:an Taifun. RF kommer att ta ställning till frågan.

 

Mötet avslutades


Er sekreterare

Kim Murisoja