Protokoll fört vid SSKFs styrelsemöte 1 september 1999 i SSK:s klubbhus, Sigridsberg.

 

Närvarande: Bo Bethge Peter Björkdahl Tomas Brolin Maria Thorsell
Hans Samuelsson Helena Raubal Kim Murisoja Peter Lindström
Henrik Widstrand Per Thelander Göran Blomberg C-F Widstrand
Olle Larsson Erik Josephsson Andreas Milde

 

 1. Öppnande och val av sekreterare
  Henrik Widstrand öppnade mötet.
 2. Dagordning
  Dagordningen godkändes.
 3. Föregående protokoll
  Protokollet från mötet den 2 / 6 godkändes.
 4. Restlista 4/99.
  Peter B skickar e-post till 95:a klubben ang tidning nr 4/99.
 5. Inkomna skrivelser
 6. - Inbjudan till båtmässan 2000 har kommit. Vi kan få ett lägre pris om vi anmäler oss tidigt.

 7. Information från kassören
  - Resultatrapport per 24 / 8 ger + 32 412:-, vilket innebär +/- 0 vid årets slut.
 8. - Resultatrapporten bifogas.

 9. Val av sekreterare fram till årsmötet
  Kim Murisoja valdes till sekreterare.
 10. Skärgårdskryssarens dag
  Inbjudan har gått ut och till mötesdagen har 28 anmälningar kommit in. Hans S hoppas på ca 35 båtar till start. Evenemanget ser ut att gå lite back ekonomiskt. Jubileumströjor som blivit över kommer att delas ut till deltagarna, 1 st / båt.
 11. Tidning 3/2000 – Nr 100 av skärgårdskryssaren
  En tidningsgrupp finns bestående av Hans S, Peter B, Thomas B och Per T. Som separat punkt kommer en annons ansvarig att sökas vid nästa möte.
 12. Planeringskonferens vintern 1999/2000
 13. Ett extra styrelsemöte den 6 / 10 läggs in. Peter B gör ett principförslag till planeringskonferens med ambition att ha den efter årsmötet.

 14. SSKF:s lager
 15. Lagrets volym har börjat bli ganska stor och behöver minskas. C-F och Henrik W rensar ut gammalt material, t ex matriklar bedagad mässmonter m m. C-F kollar med bl a riksarkivet om de vill ta emot en omgång med tidningar och matriklar.

 16. Nybyggnadskommitén
 17. Flyttas till nästa möte.

 18. Nyländska Jaktklubbens Jubileum
 19. En förfrågan har gjorts om det finns intresse av att vi deltar i festligheterna med en eskader. Nyländska Jaktklubben svarar att det inte finns plats för oss under själva jubileumet men att vi är välkomna att besöka dem någon annan tid under sommaren. Styrelsen beslutade att undersöka om det finns intresse i Västervik att ta emot en eskader med stora båtar under 22:a SM och eventuellt att arrangera seglingar parallellt med SM. Erik J och Kim M undersöker.

 20. Budget 2000
 21. Helena R efterlyser idéer inför nästa års budget arbete.

 22. Rapport från klassklubbarna

  *15-klubben: 3 st båtar från Blekinge är intresserade av att tävla i Västervik under 22:a SM.

  * 22-klubben: Martin Karlsson, S 324 Mona II och gastarna Leif & Thomas Eriksson Alingsås SS vann SM där 17 st båtar deltog. Rolf Herrström i Västervik planerar för fullt inför nästa års SM.

  *30-klubben: 5 st båtar deltog i seglingar under Vikingarnas 22:a SM.

  * 40-klubben: Resultat från Nypan 1.Nike 2.Maritza 3.Falken.

  * 55-klubben: Stormfågel har ny ägare som ev kommer med material till nästa tidning.

  * 75-klubben: Kanholmsdagarna arrangeras även nästa år om det finns intresse. De mintre klasserna kommer inte att bjudas in men är givetvis välkomna att delta.

  *95-klubben: Ingen representant var närvarande.
 23. Rapport från KN
  Inget möte har hållits. Några mätbrev har utfärdats.
 24. Rapport från RF
  – Vid mötet den 21/4 diskuterades värdet på de halvmodeller som SSKF äger. För närvarande är de värderade till inköpspriset.
  – Nora IV har fått en ny ägare.
  – Ang 22:an i Ljungby så har RF erbjudit sig hjälpa till med en flytt upp till 2000:-
  - Helena R, Per T och C-F W anser att RF är en del av SSKF och ingen fristående enhet med fristående kassa.
  – En diskussion har hållits ang framtagande av infoblad ang RF.
 25. Övriga frågor
 26. - Sanktionsansökningar inför nästa år görs endast för Skärgårdskryssarens dag. C-F W rekommenderar att styrelsen tar reda på skillnaden för deltagarna på en sanktionerad resp ej sanktionerad tävling, Helena R undersöker.

 27. Mötet avslutades

  Vid tangentbordet /

Kim Murisoja