SSKFs Renoveringsfonds (RF) Verksamhetsberättelse 1999

 

 

Renoveringsfondens ledamöter under 1999 har varit:

Bengt Parmell, Ordförande

Helena Raubal, Kassör

Tor Hedvall, Sekreterare

Eva Berglund

Thomas Larsson

Per Thelander

 

RF har under 1999 haft fem protokollförda och ett icke protokollerat möte.

 

Under året har nio ansökningar och/eller förfrågningar inkommit;

v      22 S-1 Venita

v      55 KR 483 Nora

v      22 S-192 Skillingen

v      40 S-22 Elsie

v      30 S-1 Finisterre

v      55 S-24 Rio

v      22 S-190 Krysslek

v      22 S-282 Perhaps

v      22 S-337 Välgång.

 Då det gällde Nora, Skillingen och Finisterre var förfrågan att hitta en ny vårdande ägare och de andra ansökningarna avsåg hjälp vid renoveringar vilka alla tillstyrktes i större eller mindre omfattning. Några av förfrågningarna avsåg hjälp med att hitta och få tillgång till jaktens originalritningar och detta är i många fall en knepig fråga då vi är osäkra på upphovsmannarätten. Vi håller dock på att utreda frågan och vill gärna ha hjälp av SSKFs medlemmar om någon besitter kunskap i frågan.

 

På årsmötet i januari kungjorde fonden 1998 års plakettinnehavare och delade ut dem:

v      För förtjänstfullt renoverande: 75 S-5 Kajsa, familjen Hagström

v      För förtjänstfullt bevarande: 40 S-72 Komet, Anders Lindberg

 

På sagda årsmöte togs också en motion om stadgeändring av RFs stadgar.

 

RF gjorde i mitten på december en rundresa på ett antal varv mellan Stockholm och Nyköping och inspekterade pågående renoveringar och andra båtar i olika grader av välskötsel.

 

RFs ekonomi framgår av kassörens rapport.

 

 

 

För renoveringsfonden

 

 

 

Tor Hedvall