SSKFs Renoveringsfonds (RF) Verksamhetsberättelse 2000

 

 

Renoveringsfondens ledamöter under 2000 har varit:

Bengt Parmell, Ordförande

Helena Lindström, Kassör

Tor Hedvall, Sekreterare

Eva Berglund-Thörnblom

Thomas Larsson

Per Thelander

 

RF har under 2000 haft fyra protokollförda och ett icke protokollerat möte.

 

RF har under våren haft det redaktionella ansvaret för nummer 2 av tidningen Skärgårdskryssaren.

 

Under året har 17 ansökningar och/eller förfrågningar inkommit;

v      22 S94 Vera

v      30 S1 Finisterre

v      55 S44 Sagitta

v      22 S112 Lill-Tonja

v      55 S34 Arwen

v      22 S68 Mol Allena

v      75 SL89 Carola

v      40 S72 Comet

v      30 S122 Karybidis

v      30 S59 Bellona

v      40 L15 Maininki

v      40 S68 Ella

v      22 S109 Corona

v      30 S74 Yrhättan (två gånger)

v      30 S115 Tersen II

v      15 Jennifer

Då det gällde Mol Allena, Carola, Karybidis, Bellona, Yrhättan och Jennifer var förfrågan att hitta en ny vårdande ägare och det har lyckats i alla fall utom Mol Allena som står på Stockholms SK i väntan på någon som kan fullfölja renoveringen. De andra ansökningarna avsåg hjälp vid renoveringar, i första hand besiktningar och renoveringsplaner, vilka tillstyrktes i större eller mindre omfattning.

 

På årsmötet i januari kungjorde fonden 1999 års plakettinnehavare och delade ut dem:

v      För förtjänstfullt renoverande: 40 S-64 Trione, Nils Forsfält

v      För förtjänstfullt bevarande: 45 Aloma, familjen Söderqvist

 

RF gjorde i mitten på december en rundresa på ett antal varv i Stockholm och på Mälaröarna och inspekterade pågående renoveringar och andra båtar i olika grader av välskötsel.

 

RFs ekonomi framgår av kassörens rapport.

 

 

 

För renoveringsfonden

 

 

 

Tor Hedvall

Sekr.