SSKFs Renoveringsfonds (RF) Verksamhetsberättelse 2001

 

 

Renoveringsfondens ledamöter under 2000 har varit:

Bengt Parmell, Ordförande

Tor Hedvall, Sekreterare och kassör

Eva Berglund-Thörnblom

Thomas Larsson

Per Thelander

Hans Samuelsson, adjungerad

 

 

RF har under 2000 haft sex protokollförda möten.

 

 

Fonden har hanterat 22 ansökningar och/eller förfrågningar av olika slag och fonden har också själv eller med hjälp av andra nosat upp behövande jakter. Det har i år varit jakter från 15 kvm och upp till 55:or.

 

Under året har fonden varit ägare till 22 S-68 MolAllena och 15 S-13 Andante. MolAllena är såld och för Andante ser det ut som en ny ägare kan ta över från våren.

 

I många fall har fonden kunnat hjälpa till med förmedling av båtar där den nye ägaren sedan ansökt om bidrag med besiktningar och renoveringsplaner.

 

De andra ansökningarna avsåg hjälp vid renoveringar, i första hand besiktningar och renoveringsplaner, vilka tillstyrktes i större eller mindre omfattning.

 

 

Fonden har också lagt upp en egen sajt på Internet där verksamheten beskrivs och ansökningar kan göras helt elektroniskt. Sajtens adress är http://www.sskf.se/rf/

 

 

På SSKFs årsmöte i januari kungjorde fonden 2000 års plakettinnehavare som båda var för förtjänstfullt bevarande och delade ut dem:

v      30 S-139 Lill-Singva, Eric Carlsson, Gävle

v      30 S-148 Lillie III, Olle Strid, Boden

 

 

RF gjorde i mitten på december en rundresa på ett antal varv i Stockholmstrakten och inspekterade pågående renoveringar och andra båtar i olika grader av välskötsel.

 

 

RFs ekonomi framgår av kassörens rapport.

 

 

För renoveringsfonden

 

Tor Hedvall

Sekr.