SSKFs Renoveringsfonds (RF) Verksamhetsberättelse 2002

 

Renoveringsfondens ledamöter under 2002 har varit:

Tor Hedvall, Ordförande

Bengt Parmell, Kassör

Per Thelander, Protokollsekreterare

Eva Berglund-Thörnblom

Thomas Larsson

Hans Samuelsson

 

RF har under 2002 haft fem protokollförda möten.

Fonden har hanterat 20 ansökningar och/eller förfrågningar av olika slag och fonden har också själv eller med hjälp av andra nosat upp behövande jakter. Det har i även i år varit jakter från 15 kvm och upp till 55:or som behövt hjälp från fonden och vi har i år lyckats med att sprida vår verksamhet över ett större geografiskt område och skapat nyttiga kontakter på exempelvis västkusten. Fondens ambition är att fortsätta utöka den geografiska spridningen, renoveringsproblem är inte bara en Stockholmsföreteelse.

Under året har fonden varit ägare till 15 S-13 Andante som vi försökt finna nya ägare till.

I många fall har fonden kunnat hjälpa till med förmedling av båtar där den nye ägaren sedan ansökt om bidrag med besiktningar och renoveringsplaner.

De andra ansökningarna avsåg hjälp vid renoveringar, i första hand besiktningar och renoveringsplaner, vilka tillstyrktes i större eller mindre omfattning.

Fonden har också på eget intiativ åkt runt på uppläggningsplatser och täckt jakter i behov av omvårdnad.

Fonden har också jobbat med frågan om upphovsmannarätt till ritningar och fått följande resultat:

1919 års Lag om upphovsmannarätt, skärptes 1960. Lagen hanterar litterära och konstnärliga verk och dit räknas nu även foton och som i vårt fall jaktkonstruktioner. För kommersiellt utnyttjande gäller 70 år efter upphovsmans dödsfall (i vårt fall konstruktören). Är det två konstruktörer så gäller 70 år efter den senastes bortgång. Om okänd konstruktör gäller 70 år efter det ritning/verk har publicerats/getts offentlighet (men det torde inte vara aktuellt hos oss). Det är emellertid OK att kopiera, exempelvis ett ex, för privat bruk, exempelvis en kopia till dagens ägare. Där borde dock ritning i vissa fall stämplas; "Får icke publiceras kommersiellt, eller användas för nybyggnad". Det är också OK att kopiera i vissa utbildningssammanhang.

 

Fonden har också en egen webbplats på Internet där verksamheten beskrivs och ansökningar kan göras helt elektroniskt. Sajtens har varit http://home.swipnet.se/SSKF-RF men kommer att läggas in under SSKF.se under kommande år.

 

På SSKFs årsmöte i januari kungjorde fonden 2001 års plakettinnehavare och delade ut dem:

 

RF gjorde i mitten på oktober en rundresa på ett antal varv i Västergötland och Närke samt Köping och Kungsör för att inspektera pågående renoveringar och andra båtar i olika grader av väl- eller vanskötsel. Mer om resan finns att läsa i nr 4 2002 av Skärgårdskryssaren.

RFs ekonomi framgår av kassörens rapport.

För renoveringsfonden

Tor Hedvall

Ordf.