SSKFs Renoveringsfonds (RF) Verksamhetsberättelse 2003

 

 

Renoveringsfondens ledamöter under 2003 har varit:

Tor Hedvall, Ordförande

Bengt Parmell, Kassör

Per Thelander, Protokollsekreterare

Eva Berglund-Thörnblom

Thomas Larsson

Hans Samuelsson

 

 

RF har under sitt elfte verksamhetsår haft sex protokollförda möten.

 

Fonden har hanterat elva ansökningar och/eller förfrågningar av olika slag och fonden har också själv eller med hjälp av andra nosat upp behövande jakter. Under året har det till övervägande delen handlat om 22:or som behövt hjälp från fonden och vi har fortsatt vår strävan att sprida verksamheten över ett större geografiskt område och under 2003 skapat nyttiga kontakter längs mellersta östersjökusten med närmaste inland. Fondens ambition är att fortsätta utöka den geografiska spridningen, renoveringsproblem är inte bara en Stockholmsföreteelse.

 

Under året har fonden avyttrat 15 S-13 Andante som efter hjälp från RF i år åter har seglat efter många år på land.

 

I några fall har fonden kunnat hjälpa till med förmedling av båtar där den nye ägaren sedan ansökt om bidrag med besiktningar och renoveringsplaner.

 

De andra ansökningarna avsåg hjälp vid renoveringar, i första hand besiktningar och renoveringsplaner, vilka tillstyrktes i större eller mindre omfattning.

 

Fonden har också på eget initiativ åkt runt på uppläggningsplatser och täckt jakter i behov av omvårdnad samt stöttat enskilda privatpersoners insatser på liknande sätt, bland annat genom att tillhandahålla lämpligt täckningsmaterial.

 

Fonden har i mindre omfattning fortsatt arbetet med att utreda frågor runt ritningar, dess användning och förvaring. Kontakt har här tagits med Sjöhistoriska Museet.

 

Fondens egen webbplats på Internet har hållits uppdaterad med en lägre frekvens än tidigare. Webbplatsens adress är http://www.sskf.se/rf/ och den går således också att nå från SSKFs webbplats.

 

På SSKFs årsmöte i januari kungjorde fonden 2002 års plakettinnehavare och i år delades endast en ut::

v      22 S-270 Silversang, Knut och Lennart Gustafsson i Lidköping för förtjänstfullt bevarande.

 

RF gjorde i mitten på oktober en rundresa på ett antal varv och uppläggningsplatser i Södermanland, Östergötland och norra Småland för att inspektera pågående renoveringar och andra båtar i olika grader av väl- eller vanskötsel. Mer om resan finns att läsa i nr 4 2003 av Skärgårdskryssaren.

 

RFs ekonomi framgår av kassörens rapport.

 

För renoveringsfonden

 

Tor Hedvall

Ordf.