SSKFs Renoveringsfonds (RF) Verksamhetsberättelse 2004

 

 

Renoveringsfondens ledamöter under 2004 har varit:

Tor Hedvall, Ordförande

Douglas Reincke, Sekreterare

Eva Berglund-Thörnblom

Thomas Larsson

Hans Samuelsson

Per Thelander

 

 

RF har under sitt tolfte verksamhetsår haft fyra protokollförda möten.

 

 

Fonden har hanterat ett dussin ansökningar och/eller förfrågningar av olika slag och fonden har också själv eller med hjälp av andra nosat upp behövande jakter. Under 2004 har ansökningarna varit mer utspridda i klasserna än tidigare, två SK15, två SK22, två SK30, två M30, en Drake, en R7 och en SK95 har sökt bidrag från fonden.

 

 

I ett fall har fonden kunnat hjälpa till med förmedling av en båt där den nye ägaren sedan ansökt om bidrag med besiktning och renoveringsplaner.

 

 

Fonden har också på eget initiativ åkt runt på uppläggningsplatser och täckt jakter i behov av omvårdnad samt stöttat enskilda privatpersoners insatser på liknande sätt, bland annat genom att tillhandahålla lämpligt täckningsmaterial.

 

 

Fondens egen webbplats på Internet har hållits uppdaterad med en lägre frekvens än tidigare. Webbplatsens adress är http://www.sskf.se/rf/ och den går således också att nå från SSKFs webbplats.

 

 

På SSKFs årsmöte i januari kungjorde fonden 2003 års plakettmottagare och även detta år delades endast en ut:

v      22 S-3 Ihla, Per Seffers i Västervik för förtjänstfullt bevarande med följande motivering; ”22.an Ihla, en väl bevarad och väl underhållen 20-års22:a med en mycket god historisk dokumentation genom Per Seffers – ägare sedan 19 år.

 

 

Tyvärr kunde inte en planerad resa till Västkusten genomföras som fonden hade planerat så det får anstå till ett annat år.

 

 

RFs ekonomi framgår av kassörens rapport.

 

 

 

 

 

För renoveringsfonden

 

Tor Hedvall

Ordf.