SSKFs Renoveringsfonds (RF) Verksamhetsberättelse 2005

 

 

Renoveringsfondens ledamöter under 2005 har varit:

Tor Hedvall, Ordförande

Per Thelander, Kassör

Douglas Reincke

Eva Berglund-Thörnblom

Thomas Larsson

Hans Samuelsson

 

 

RF har under sitt 13:e verksamhetsår haft fem protokollförda möten och i övrigt täta kontakter via e-post och telefon.

 

 

Fonden har hanterat 16 ansökningar och/eller förfrågningar av olika slag och fonden har också själv eller med hjälp av andra nosat upp behövande jakter. Under 2005 har ansökningarna fördelat sig på följande klasser; fyra SK22, sex SK30, en SK40, tre SK55, en SK75 och en M22.

 

 

Fonden har också på eget initiativ åkt runt på uppläggningsplatser och täckt jakter i behov av omvårdnad samt stöttat enskilda privatpersoners insatser på liknande sätt, bland annat genom att tillhandahålla lämpligt täckningsmaterial.

 

 

Fondens egen webbplats på Internet har sporadiskt hållits uppdaterad då något av intresse funnits att lägga ut. Webbplatsens adress är http://www.sskf.se/rf/ och den går således också att nå från SSKFs webbplats.

 

 

På SSKFs årsmöte i januari kungjorde fonden 2004 års plakettmottagare:

v      22 S-265 So Long, Björn Eriksson, Köping för förtjänstfullt renoverande med följande motivation:
De 2000 timmar Björn lagt ner på sin jakt borgar för att So Long i många år kommer att pryda vattnen och glädja oss älskare av skärgårdskryssare.

v      22 S-201 Finiekette, Leif Caspersson, Hjälteby för förtjänstfullt bevarande med följande motivation:
Leifs långa och starka engagemang i skärgårdskryssare på västkusten, har här exemplifierats i hans utomordentligt välskötta Finiekette. Den bibehållna bandyklubban räknas som plus.

 

 

Första advent gjorde fem av fondens ledamöter den årliga jaktsmygresan till Uppsala, Enköping och Västerås men förutom Uppsala var det klent beställt med jaktbeståndet på dessa orter. Ett besök på Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtars museum gjordes också.

 

 

RFs ekonomi framgår av kassörens rapport.

 

 

 

 

 

För renoveringsfonden

 

Tor Hedvall

Ordf.