SSKFs Renoveringsfonds (RF) Verksamhetsberättelse 2006

 

 

Renoveringsfondens ledamöter under 2006 har varit:

Tor Hedvall, Ordförande

Per Thelander, Protokollsekreterare

Douglas Reincke, Kassör

Eva Berglund-Thörnblom

Thomas Larsson

Hans Samuelsson

 

 

RF har under sitt 14:e verksamhetsår endast haft tre protokollförda möten och i övrigt täta kontakter via e-post och telefon.

 

 

Fonden har hanterat 17 ansökningar och/eller förfrågningar av olika slag och fonden har också själv eller med hjälp av andra nosat upp behövande jakter. Under 2006 har ansökningarna fördelat sig på följande klasser; sex SK22, fem SK30, två SK40, en SK45, en SK55, en M30 och en R4.

 

 

Fonden har också på eget initiativ åkt runt på uppläggningsplatser och täckt jakter i behov av omvårdnad samt stöttat enskilda privatpersoners insatser på liknande sätt, bland annat genom att tillhandahålla lämpligt täckningsmaterial.

 

 

Fondens egen webbplats på Internet har inte uppdaterats under året då tiden för de frivillga krafterna inte räckt till. Webbplatsens adress är http://www.sskf.se/rf/ och den går således också att nå från SSKFs webbplats.

 

 

På SSKFs årsmöte i januari kungjorde fonden 2005 års plakettmottagare:

v      22 S-241 Cassandra, Rikard Jakobsson, Oxelösund för förtjänstfullt renoverande med motivationen:
En mycket omfattande och genomgripande renovering, genomförd med stort hantverkskunnande.

v      55 S-24 Rio, Jan Pettersson, Uppsala för förtjänstfullt bevarande med följande motivation:
En entusiast som i många år brunnit för skärgårdskryssare vilket återspeglas i hans välunderhållna och mycket välskötta 55:a Rio.

 

 

Den årliga jaktsmygresan förlades i år till vårt östra grannland Finland där programmet bland annat innefattade besök på Åbo Sjöhistoriska Institut och Forum Marinum i Åbo, NJK i Helsingfors, M-Yachts i Lovisa och ett stort antal finska jakter samt en förbrödringsmiddag med Finlands Skärgårdskryssarförening.

 

 

RFs ekonomi framgår av SSKFs årsrapport.

 

 

RF har under året köpt in SK75 (alt SK55) Iris II i syfte att båten inte ska förfaras mer. Båten står nu på Grödinge BK och behöver snarast en ny vårdare.

 

 

För renoveringsfonden

 

Tor Hedvall

Ordf.