SSKFs Renoveringsfonds (RF) Verksamhetsberättelse 2007

 

 

Renoveringsfondens ledamöter under 2007 har varit:

Tor Hedvall, Ordförande

Per Thelander, Protokollsekreterare

Kjell Eldered, Kassör

Eva Berglund-Thörnblom

Thomas Larsson

Hans Samuelsson

 

 

RF har under sitt 15:e verksamhetsår haft sex protokollförda möten och i övrigt täta kontakter via e-post och telefon.

 

 

Fonden har hanterat 12 nya ansökningar och/eller förfrågningar av olika slag och fonden har också själv eller med hjälp av andra nosat upp behövande jakter.
Under 2007 har ansökningarna fördelat sig på följande klasser; tre SK22, tre SK30, två SK40, en SK55, en SK95 och två jakter av okänt ursprung där vi försökt hjälpa till med identifikation.

 

 

Fonden har också på eget initiativ åkt runt på uppläggningsplatser och täckt jakter i behov av omvårdnad samt stöttat enskilda privatpersoners insatser på liknande sätt, bland annat genom att tillhandahålla lämpligt täckningsmaterial.

 

 

Fondens egen webbplats på Internet har uppdaterats vid ett par tillfällen under året, bland annat med länk till ett antal Tabblos (fotoalbum, typ). Webbplatsens adress är http://www.sskf.se/rf/ och den går således också att nå från SSKFs webbplats.

 

 

På SSKFs årsmöte i januari kungjorde fonden 2006 års plakettmottagare:

v      95 S-10 La Morena, Nils Forsfält, Stockholm för förtjänstfullt renoverande med motivationen:
En stor jakt ställer stora krav och det är ett stort ansvar att vårda en sådan. I det här fallet har det kompromisslösa och tekniskt väl genomförda arbetena gett 95:an La Morena ytterligare ett liv.

v      22 S-279 Gullvingen, Rolf Herrström, Västervik för förtjänstfullt bevarande med följande motivation:
En kräsen designer som väl vårdat sin dröm, den vackra Gullvingen, i 35 år.

 

 

Ingen organiserad jaktsmygresa har gjorts under året.

 

 

RFs ekonomi framgår av SSKFs årsrapport.

 

 

RF äger SK75 (alt SK55) Iris II. Båten står på Grödinge BK och behöver snarast en ny vårdare.

I början på året förvärvade RF SK30 S59 Bellona som annars skulle ha huggits upp och knappt fem månader senare såldes båten och nu är hon under renovering.

 

För renoveringsfonden

 

Tor Hedvall

Ordf.