SSKFs Renoveringsfonds (RF) Verksamhetsberättelse 2008

 

 

Renoveringsfondens ledamöter under 2008 har varit:

Tor Hedvall, Ordförande

Per Thelander, Protokollsekreterare

Kjell Eldered, Kassör

Eva Berglund-Thörnblom

Thomas Larsson

Hans Samuelsson

 

 

RF har under sitt 16:e verksamhetsår haft sju protokollförda möten och i övrigt täta kontakter via e-post och telefon.

 

 

Fonden har hanterat 14 ansökningar och/eller förfrågningar av olika slag och fonden har också själv eller med hjälp av andra nosat upp behövande jakter. Under 2008 har ansökningarna fördelat sig på följande klasser; en SK15, åtta SK30, tre SK55 och KSSS1904.

 

 

Fonden har också på eget initiativ åkt runt på uppläggningsplatser och täckt jakter i behov av omvårdnad samt stöttat enskilda privatpersoners insatser på liknande sätt, bland annat genom att tillhandahålla lämpligt täckningsmaterial.

 

 

Fondens egen webbplats på Internet har uppdaterats då något av värde funnits att informera om.
Webbplatsens adress är http://www.sskf.se/rf/ .

 

 

På SSKFs årsmöte i januari kungjorde fonden 2007 års plakettmottagare:

v      22 S-238 Condor, Lennart Rohdén, Stockholm för förtjänstfullt bevarande med följande motivation:
30 års underhåll – med stora drag av renovering – har genomförts, under samma period som familjen flitigt seglat med sin jakt. Condor från 1938 – 70 år i år – får nu chans till ytterligare 70 goda år.

 

 

Den årliga jaktsmygresan förlades i år till Norrtäljetrakten med besök på båtklubbar, varv och andra uppställningsplatser. Mer detaljerad beskrivning finns att läsa i Skärgårdskryssaren nr 4 2008.

 

 

RFs ekonomi framgår av SSKFs årsrapport.

 

 

RF har under året avyttrat SK75 (alt SK55) Iris II till en välrenommerad renoverare på Gotland. Vi hoppas att hon snart återkommer i sitt rätta element.

 

 

För renoveringsfonden

 

Tor Hedvall

Ordf.