SSKFs Renoveringsfonds (RF) Verksamhetsberättelse 2009Renoveringsfondens ledamöter under 2009 har varit:

Tor Hedvall, Ordförande

Per Thelander, Protokollsekreterare

Kjell Eldered, Kassör

Eva Berglund-Thörnblom

Thomas Larsson

Hans SamuelssonRF har under sitt 17:e verksamhetsår haft sju protokollförda möten och i övrigt har ledamöterna haft täta kontakter via e-post och telefon.Fonden har under året endast hanterat tre ansökningar och/eller förfrågningar av olika slag och fonden har också själv eller med hjälp av andra nosat upp behövande jakter. De tre ärendena under 2009 har två berört 22:or och en 15-jakt.Fonden har också på eget initiativ åkt runt på uppläggningsplatser och täckt jakter i behov av omvårdnad samt stöttat enskilda privatpersoners insatser på liknande sätt, bland annat genom att tillhandahålla lämpligt täckningsmaterial.


Fonden har skapat en ”objektlista” där behövande objekt listas så vi kan hålla koll på jakter som verkar övergivna och snabbt kan placera objekten hos nya vårdare.


Fondens egen webbplats på Internet har uppdaterats då något av värde funnits att informera om.
Webbplatsens adress är http://www.sskf.se/rf/ . Vi har också bytt e-postadress under året till rf@sskf.se.På SSKFs årsmöte i februari kungjorde fonden 2008 års plakettmottagare:Den årliga jaktsmygresan inföll 14 november och förlades i år till nordöstra delen av Stor-Stockholm med besök på Vikingarnas SS, Stora Hundudden, Ranängen, Svinninge Båtklubb, Björnhammarsvarvet och Viggbyholms Båtklubb. Mer detaljerad beskrivning finns att läsa i Skärgårdskryssaren nr 4 2009.RFs ekonomi framgår av SSKFs årsrapport.

För renoveringsfonden


Tor Hedvall

Ordf.