SSKFs Renoveringsfonds (RF) Verksamhetsberättelse 2010Renoveringsfondens ledamöter under 2010 har varit:

Tor Hedvall, Ordförande

Per Thelander, Protokollsekreterare

Kjell Eldered, Kassör

Eva Berglund-Thörnblom

Thomas Larsson

Hans SamuelssonRF har under sitt 18:e verksamhetsår haft fyra protokollförda möten och i övrigt har ledamöterna haft täta kontakter via e-post och telefon.Fonden har under året endast hanterat sex ansökningar och/eller förfrågningar av olika slag och fonden har också själv eller med hjälp av andra nosat upp behövande jakter. De sex ärendena under 2010 har två berört 15-jakter, två 22:or, en M22 och en 75:a.Fonden har också på eget initiativ åkt runt på uppläggningsplatser och täckt jakter i behov av omvårdnad samt stöttat enskilda privatpersoners insatser på liknande sätt, bland annat genom att tillhandahålla lämpligt täckningsmaterial.


Fonden har skapat en ”objektlista” där behövande objekt listas så vi kan hålla koll på jakter som verkar övergivna och snabbt kan placera objekten hos nya vårdare.


Fondens egen webbplats på Internet har tyvärr inte uppdaterats under året men ambitionen är att vi ska bli aktivare på den fronten. Webbplatsens adress är http://www.sskf.se/rf/ .


På SSKFs årsmöte i februari kungjorde fonden 2009 års plakettmottagare:Den årliga jaktsmygresan ställdes tyvärr in men fondens ledamöter har gjort spontana inspektioner av jaktbeståndet på de mest oväntade platser både inom och utom landet under 2010.RFs ekonomi framgår av SSKFs årsrapport.

För renoveringsfonden


Tor Hedvall

Ordförande