SSKFs Renoveringsfonds (RF) Verksamhetsberättelse 2011Renoveringsfondens ledamöter har under året varit:

Tor Hedvall, Ordförande

Per Thelander, Protokollsekreterare

Kjell Eldered, Kassör

Eva Berglund-Thörnblom

Thomas Larsson

Hans SamuelssonRF har under sitt 19:e verksamhetsår haft fyra protokollförda möten och i övrigt har ledamöterna haft kontakt via e-post och telefon.


Fonden har under året endast hanterat sex ansökningar och/eller förfrågningar av olika slag och fonden har också själv eller med hjälp av andra nosat upp behövande jakter. De sex ärendena under 2011 har två berört 22:or, två 30:or, en befarad 40:a eller 55:a som troligen är en Köpenhamnskryssare och en 75:a.


Fonden har också på eget initiativ åkt runt på uppläggningsplatser och kontrollerat statusen hos jakter i behov av omvårdnad samt stöttat enskilda privatpersoners insatser på olika sätt.


Fonden har skapat en ”objektlista” där behövande objekt listas så vi kan hålla koll på jakter som verkar övergivna och snabbt kan placera objekten hos nya vårdare.
Tyvärr har två av objekten huggits upp under året; 30 S122 Karybidis och 30 Svanungen.


Fonden har under året avgett remissvar på Statens Maritima Museers K-märkning av fritidsbåtar.


Fondens egen webbplats på Internet har uppdaterats några gånger under året.

Webbplatsens adress är http://www.sskf.se/rf/ .


På SSKFs årsmöte i februari kungjorde fonden 2010 års plakettmottagare:


Återigen ställdes den årliga jaktsmygresan in men fondens ledamöter har gjort spontana inspektioner av jaktbeståndet på de mest oväntade platser både inom och utom landet under 2011.


RFs ekonomi framgår av separat rapport.

För renoveringsfonden


Tor Hedvall

Ordförande