SSKFs Renoveringsfonds (RF) Verksamhetsberättelse 2013


Renoveringsfondens ledamöter har under året varit:

Tor Hedvall, Ordförande

Per Thelander, Protokollsekreterare

Kjell Eldered, Kassör

Eva Berglund-Thörnblom

Thomas Larsson

Hans Samuelsson


RF har under sitt 21:a verksamhetsår haft fem protokollförda möten men i övrigt har ledamöterna haft tät kontakt via e-post och telefon.


Fonden har under året hanterat ett dussin ansökningar och/eller förfrågningar av olika slag och fonden har också själv eller med hjälp av andra nosat upp behövande jakter. De tolv ärendena under 2013 har fördelat sig på följande båttyper: en SK15, fyra SK22, en SK30, två SK40, en SK55, en SK75, en Andunge och en Tumlare.


Fonden har också på eget initiativ åkt runt på uppläggningsplatser och kontrollerat statusen hos jakter i behov av omvårdnad samt stöttat enskilda privatpersoners insatser på olika sätt.


Fonden håller koll på jakter i behov av omvårdnad och ägarbyten via en ”objektlista”, för närvarande omkring ett dussin objekt.


Årets ”jaktsmyg” gick i år runt Mälaren med nedslag i Enköping, Västerås, Kvicksund och Mariefred.


Fondens egen webbplats på Internet har uppdaterats en gång under året.

Webbplatsens adress är http://www.sskf.se/rf/ .


På SSKFs årsmöte i februari kungjorde fonden 2012 års plakettmottagare:RFs ekonomi framgår av separat rapport.


För renoveringsfonden

Tor Hedvall

Ordförande