SSKFs Renoveringsfonds (RF) Verksamhetsberättelse 2014


Renoveringsfondens ledamöter har under året varit:

Tor Hedvall, Ordförande

Per Thelander, Protokollsekreterare

Kjell Eldered, Kassör

Eva Berglund-Thörnblom

Thomas Larsson

Hans Samuelsson


RF har under sitt 22:a verksamhetsår haft fyra protokollförda möten men i övrigt har ledamöterna haft tät kontakt via e-post och telefon.


Fonden har under året hanterat 13 dokumenterade ärenden av olika slag och fonden har också själv eller med hjälp av andra nosat upp behövande jakter. Ärendena under 2014 har fördelat sig på följande båttyper: Två SK15, tre SK22, tre SK30, två SK45, en SK75 en R4 och en S7 samt master i behov av omvårdnad.


Fonden har också på eget initiativ åkt runt på uppläggningsplatser och kontrollerat statusen hos jakter i behov av omvårdnad samt stöttat enskilda privatpersoners insatser på olika sätt.


Fonden håller koll på jakter i behov av omvårdnad och ägarbyten via en ”objektlista”, för närvarande omkring ett dussin objekt och vi försöker tipsa och placera jakter från den.


Årets ”jaktsmyg” gick i år till Skåne och södra västkusten. Resan finns beskriven i senaste numret av Skärgårdskryssaren.


Fondens egen webbplats på Internet har uppdaterats en gång under året (men tyvärr backades ändringarna utan att vi meddelades om detta!).

Webbplatsens adress är http://www.sskf.se/rf/ .


På SSKFs årsmöte i februari kungjorde fonden 2013 års plakettmottagare:


Plaketten överlämnades till Håkan i mars inför publik vid en ceremoni på båtmässan Allt för Sjön.


RFs ekonomi framgår av separat rapport.För renoveringsfonden

Tor Hedvall

Ordförande