SSKFs Renoveringsfonds (RF) Verksamhetsberättelse 2015


Renoveringsfondens ledamöter har under året varit:

Tor Hedvall, Ordförande

Per Thelander, Protokollsekreterare

Kjell Eldered, Kassör

Eva Berglund-Thörnblom

Thomas Larsson

Hans Samuelsson


RF har under sitt 23:e verksamhetsår haft fyra protokollförda möten men i övrigt har ledamöterna haft tät kontakt via e-post och telefon.


Fonden har under året hanterat endast fem nya ärenden av olika slag men vi har också själva eller med hjälp av andra nosat upp behövande jakter. Ärendena under 2015 har fördelat sig på följande båttyper: En SK15, en SK55, en SK75 och en äldre klipper.


Fonden har också på eget initiativ åkt runt på uppläggningsplatser och kontrollerat statusen hos jakter i behov av omvårdnad samt stöttat enskilda privatpersoners insatser på olika sätt.


Fonden håller koll på jakter i behov av omvårdnad och ägarbyten via en ”objektlista”, för närvarande omkring ett dussin objekt och vi försöker tipsa och placera jakter från den.


Under våren höll renoveringsfonden en kurs i bordbyte på en SK22 och under hösten ytterligare en kurs i byte av bord och spant på en klinkbyggd båt. 18 ”elever” deltog under ledning av Bobby Cyrus, Rolf Paulin och Tor Hedvall.


Årets ”Jaktsmyg” blev uppskjutet till februari 2016 och då planeras ett besök längs Smålandskusten.


Fondens egen webbplats på Internet har uppdaterats under året.

Webbplatsens adress är http://www.sskf.se/rf/ .


På SSKFs årsmöte i februari kungjorde fonden 2014 års plakettmottagare:

Renoveringsfondens hedersplakett för förtjänstfullt bevarande;

22 S-324 Mona II, Martin Carlsson

Martin har seglat Mona II sedan 1985, dvs drygt 30 år, kappseglat, vunnit skärgårdskryssarepokalen fyra gånger och haft den utställd på båtmässan i Göteborg. Mona II har seglats mycket och krävande, men är trots detta i ett beundransvärt gott skick. De renoveringar som gjorts, nytt däck i oregon pine och nytt rufftak, har egentligen gjort Mona II mer typisk som den vackra A22:an byggd i ädla träslag.

Martin var på plats och mottog plaketten.


Renoveringsfondens hedersplakett för förtjänstfullt renoverande;

22 S-298 Trickson IV, Carl Henrik Ahlin

Efter 20 år på land utan egentlig omvårdnad har Carl Henrik Ahlin nu gett Trickson IV ett nytt liv. Ny kölplanka och roderstäv, ny bordläggning i undervattenskroppen, nya spant och bottenstockar i rostfritt, där förut spanten var av trä, ny akterspegel, ny ruff och nytt däck återställt med den typiska Tricksongröna färgen. Och som grädde på moset flyter hon på sina märken. Insatsen är beundransvärd och motiverar mer än väl renoveringsplaketten.

Plaketten överlämnades till Carl Henrik i samband med seglingarna om Skärgårdskryssarpokalen i Nynäshamn.


RFs ekonomi framgår av separat rapport.För renoveringsfonden

Tor Hedvall

Ordförande