SSKFs Renoveringsfonds (RF) Verksamhetsberättelse 2016


Renoveringsfondens ledamöter har under året varit:

Tor Hedvall, Ordförande

Per Thelander, Protokollsekreterare

Kjell Eldered, Kassör

Eva Berglund-Thörnblom

Thomas Larsson

Hans Samuelsson


RF har under sitt 24:e verksamhetsår haft tre protokollförda möten men i övrigt har ledamöterna haft tät kontakt via e-post och telefon.


Fonden har under året hanterat sju nya ärenden av olika slag men vi har också själva eller med hjälp av andra nosat/sökt upp behövande jakter. Ärendena under 2016 har fördelat sig på följande båttyper: Tre SK30, en SK40, en SK55, en SK75 och en Neptunkryssare.


Fonden har också på eget initiativ åkt runt på uppläggningsplatser och kontrollerat statusen hos jakter i behov av omvårdnad samt stöttat enskilda privatpersoners insatser på olika sätt. Så åkte t ex Tor tillsammans med Ulf Torberger (55 S42 La Liberté) ut till Skraggen i Stora Värtan och förbättrade täckningen av SK75 Boheme.


Fonden håller uppsikt på jakter i behov av omvårdnad och ägarbyten via en ”objektlista” (för närvarande knappt tio objekt) och vi försöker tipsa och placera jakter från den.


Tidigt på våren fortsatte fondens kursverksamhet i träbåtsrenovering med byte av bord på en eka. Kursen var mycket uppskattad av de tio eleverna.
Till hösten kom vi överens med Träbåtssällskapet Skeppsmyran om at
t utöka kursverksamheten till ett mer långsiktigt projekt. Tor Hedvall ställde sin Wätterlöja (snarlik en B22:a) till kursens förfogande och första terminen byttes omkring två meter av för- och akterstävarna där de möts i båtens djupaste punkt. Denna kurs har hållits på torsdagskvällarna med uppföljning och ”läxor” på söndagarna.
Kommande tre terminer är det tänkt att byta bottenstockar, spant och bordläggning så att båten kan sjösättas till sommaren 2018.
Kurserna har hållits av Bobby Cyrus, Rolf Paulin och Tor Hedvall.


Årets ”Jaktsmyg” blev 2015 års uppskjutna resa och den förlades till Smålandskusten där sydligaste besöket var Ekenäs Varv och nodligast var Flatvarp, läs mer om denna resa i Skärgårdskryssaren nr 1 2017.


Tidigt på hösten samlade Fonden in fem master och några bommar som nu lagras under tak på Yachtsnickeriet i avvaktan på eventuella spekulanter.


Fondens egen webbplats på Internet har uppdaterats under året. Webbplatsens adress är  http://www.sskf.se/rf/


På SSKFs årsmöte i februari 2016 delade fonden ut 2015 års plakett för förtjänstfullt bevarande:


Renoveringsfondens hedersplakett för förtjänstfullt bevarande;

30 S-163 Pani, Jan Nystedt

Pani, byggd 1939, är Sveriges enda kvarvarande trettia konstruerad av Erik Nilsson och på så sätt unik. Pani är i ett enastående gott skick. Janne har, allt sedan han köpte Pani 1988/9, kappseglat flitigt med henne och många gånger hamnat bland bästa i resultatlistorna. Trots flitigt seglande och kappseglande har Janne samtidigt underhållit Pani i ett särskilt gott skick och hållit henne i gott trim, På detta sätt utgör Pani idag en utomordentligt god och synlig representant för det bästa med skärgårdskryssareregeln.


På sista mötet i december beslöts att utdela förtjänstplaketterna på båtmässan Allt för Sjön i fortsättningen.


RFs ekonomi framgår av separat rapport.


För renoveringsfonden

Tor Hedvall

Ordförande