SSKFs Renoveringsfonds (RF) Verksamhetsberättelse 2017


Renoveringsfondens ledamöter har under året varit:

Tor Hedvall, Ordförande

Kjell Eldered, Kassör

Eva Berglund-Thörnblom

Thomas Larsson

Hans Samuelsson

Jan Pettersson

Ulf Lycke, adjungerad


RF har under sitt 25:e verksamhetsår haft tre protokollförda möten men i övrigt har ledamöterna haft tät kontakt via e-post och telefon och naturligtvis IRL (In Real Life).


Fonden har under året hanterat fem nya ärenden av olika slag men vi har också själva eller med hjälp av andra nosat/sökt upp behövande jakter. Ärendena under 2017 har fördelat sig på följande båttyper: En kustkryssare, en SK45, en M22, en SK22 och en Neptunkryssare.


Fonden har också på eget initiativ åkt runt på uppläggningsplatser och kontrollerat statusen hos jakter i behov av omvårdnad samt stöttat enskilda privatpersoners insatser på olika sätt. Så åkte t ex Eva och Tor till Bullandö och förbättrade täckningen på SK22/30 Rubin i september.


Fonden håller uppsikt på jakter i behov av omvårdnad och ägarbyten via en ”objektlista” (för närvarande en handfull objekt) och vi försöker tipsa och placera jakter från den.


Tidigt på våren fortsatte fondens kursverksamhet i träbåtsrenovering på Träbåtssällskapet Skeppsmyran med byte av ett antal bottenstockar på kursbåten, en Wätterlöja (snarlik en B22:a). Kursen var mycket uppskattad av de 14 eleverna och det genererade ett överskott till fonden på knappt 6400 kronor.
Till hösten fortsatte kursverksamheten med tillverkning av bord till Wätterlöjan och överskottet denna gång blev 4700 kronor. 13 nöjda deltagare. Kurserna har hållits av Bobby Cyrus, Rolf Paulin och Tor Hedvall.


Årets ”Jaktsmyg” gick till norrlandskusten mellan Härnösand och Örnsköldsvik. Vår ciceron på plats var Per Hellgren,

tack Per! Detaljer från resan finns att läsa i Skärgårdskryssaren.


Under hösten samlades ytterligare två master med bommar in och fraktades till fondens lager hos Yachtsnickeriet.

Vi har nu sju master som kan lämnas ut till behövande mastlösa.


Fondens egen webbplats på Internet har uppdaterats under året. Webbplatsens adress är http://www.sskf.se/rf/


På båtmässan Allt för Sjön i Älvsjö, Stockholm delades fondens hedersplaketter ut inför en till viss del oförstående

publik så vi väljer att återgå till traditionen att dela ut dessa plaketter på SSKFs årsmöte.


Renoveringsfondens hedersplakett för förtjänstfullt bevarande;

55 S-42 La Liberté, Ulf Torberger, Thomas Nilsson och Mikael Beving

La Liberté har varit en konsortieägd jakt sedan 1981 då Ulf Torberger och Thomas Nilsson plus ytterligare en person

köpte jakten. men konsortiet har ändrats under årens lopp och 2001 kom Mikael Beving in. ”Libban” från 1934 är den

senast byggd SK55:an tills nybyggen i moderna material kom under 1980-talet. Konsortiet med Ulf i spetsen har väl

vårdat Libban, med större insatser då och då. Till exempel har stålspant och bottenstockar bytts och nitats med rostfri

nit från Tyskland, ett vackert arbete. Idag är la Liberté en välskött jakt med mycket ursprungligt original. Jakten är ett

bra exempel på hur bra skärgårdskryssareregeln som byggnadsregel är.


Renoveringsfondens hedersplakett för förtjänstfullt renoverande:

75 S-6 Mazurka, Urban Klang

Mazurka har sedan 2000, då Urban Klang gick in i ägarskapet, genomgått en verklig ansiktslyftning, renoverats på ett

genomgripande sätt. Det har tillkommit ny förstäv, ny kölplanka, nytt roder och många meter ny bordläggning. Även

rufftaket är nytt. Renoveringen har, trots omfattande ingrepp, kunnat genomföras på ett sådant sätt att Mazurka också

har kunnat segla vissa somrar, vilket givetvis är bra för jakten. Även masten har renoverats och limmats om.

Renoveringsarbetet har genomförts på ett mycket bra och hantverkskunnigt sätt. Resultatet har blivit en 75:s som

kommer att ha många seglande år framför sig och fånga seglares beundran, var helst hon visar sig.


Dessutom delades

Renoveringsfondens hedersplakett för lång och trogen tjänst ut för första gången till Per Thelander som avgick ur fondens styrelse under förra året:
Per har suttit i fondens styrelse sedan den skapades 1992 och och alltid deltagit i fondens aktiviteter med intresse, klokhet och faktakunskap. Tack Per för de här åren.


RFs ekonomi framgår av separat rapport.


För renoveringsfonden

Tor Hedvall