Adresser till SSKF

Postadress: SSKF, Tackjärnsvägen 2, 168 68 BROMMA
Bankgiro: 188-2273

Ordförande: Hans Samuelsson 08-640 39 13
Vice ordf: Jan Pettersson 0709-11 93 02
Sekreterare: Lars Nordlund 0708-94 67 43
Kassör: Birger Edelberg  
Bokföring: Vakant  
Pressekreterare: Dennis Wetterberg 0723-94 88 55
Övriga ledamöter: Bo Bethge  
  Marianne Arnrup  
     
Renoveringsfonden: Tor Hedvall  
     
Klassificeringsnämnden: Torkel Sintorn 08-541 333 32

Mätperson

Klassklubbarna:

15-klubben Maria Thorsell 08-653 42 33
22-klubben Carl Svedberg 0707-33 68 84
30-klubben Mats Johansson 070-570 12 89
40-klubben Bo Bethge 0708-38 67 66
55-klubben Dennis Wetterberg 0723-94 88 55
75-klubben Mikael Hultgren 08-773 12 60
95-klubben Nils Forsfält 0708-76 29 79luta.gif (1327 bytes)

 


Home ]