Skärgårdskryssarregeln

Information om mätning:

För att ett mätbrev skall existera så måste det vara Giltigt, Betalt och Skapat. Listan över sådana mätbrev underhålls av KN. Endast brev på listan kan användas för kappsegling!

Man kan finna listan här: https://measure.sskf.se/.

Vi arbetar med lite eftersläpning just nu men kommer snart att vara ikapp. Det betyder att det kan finnas brev som är Giltiga och Betalda men inte Skapade. I så fall löser KN det. Skicka ett mail till info@kn-sskf.se om du inte hittar ditt brev i listan.

Det finns troligen även brev som är Giltiga men inte Betalda. Då skapar vi dem så snart det har betalats in 150 kr till SSKFs bankgiro 188-2273. Ange Mätbrev och Båtnamn. Skicka ett mail till KN info@kn-sskf.se när ni har betalat så fixar vi brevet.

Sedan finns det troligen brev som inte är Giltiga då tiden som anges i brevet har gått ut. Då kan man begära ett nytt brev. Det gör man till info@kn-sskf.se. Om inga ändringar är gjorda och det är samma ägare och det inte har gått för lång tid så kommer man att få ett nytt brev efter att det är Betalt och Skapat, se ovan.

I annat fall kan man behöva mäta om. Då får man boka en mätperson som man finner i SailArena här: https://www.sailarena.com/sv/se/official/matperson/. Mätpersonen tar betalt för mätningen. Därefter så skickar mätpersonen in underlag till KN som Skapar mätbrevet när det är Betalt till KN enligt ovan.

Följande kan du läsa här på hemsidan:

Mätregel för Skärgårdskryssare, version 2023 (PDF 695 KB)
Regelmotioner 2012 (PDF 114 KB)
KNs tolkning av hur spinnakerfallet får ledas (PDF 40 KB)

International Square Metre Skerry Cruiser Class Meeting 2005-01-29, (PDF 117 KB)

Introduction to the Square Metre Rule
An outline of the Square Metre Rule
Rules for Skerry Cruisers (Square Metre Rule), edition 2021 (PDF 679 KB)

Kort sammanfattning av regeln.

Skärgårdskryssarregeln, som antogs 1908 och reviderades 1925, har följande nio klasser: 15, 22, 30, 40, 55, 75, 95, 120 och 150 kvm klasserna. Siffrorna anger den maximala mätta segelytan och grundtanken är att segelytan skall vara begränsad, men att skrovet inom vissa regler skall var fritt.

Reglerna för skrovet tar upp fyra viktiga mått som minskar en båts fart, nämligen deplacement, köllängd, medelbredd och fribordshöjd. Dessa mått står alla i relation till en vattenlinjelängd som mäts några centimeter ovanför den verkliga vattenlinjen. Vattenlinjelängden bestämmer en båts maxfart och om man ökar den så blir båten således snabbare. Tanken är att man kan öka denna längd och alltså har möjlighet att rita en snabbare båt, men då måste man också öka de farthämmande måtten i proportion till längdökningen. I varje klass finns en lägsta tillåtna siffra för de olika måtten angiven. Om man således ritar en jakt med minsta tillåtna vattenlinjelängd så måste man också ha en viss minimistorlek på de andra fyra måtten.