Bli medlem i SSKF!


För information om medlemskap:

  • Ring till respektive klassklubb
  • eller skicka ett e-brev till Hans Samuelsson
  • eller skriv ut, fyll i och skicka in blanketten nedan
Båtens namn: ________________________________________________
Båttyp: _____________________________________________________
Konstruktör: ________________________________________________
Byggd år: ___________________________________________________
Varv: _______________________________________________________
Ort: ________________________________________________________
Löa: ________________________________________________________
Längd i vattenlinjen: _______________________________________
Bredd: ______________________________________________________
Djupgående: _________________________________________________
Deplacement: ________________________________________________
Material i skrov: ___________________________________________
Material i däck: ____________________________________________
Segeltecken: ________________________________________________
Båtklubb: ___________________________________________________

Namn: _______________________________________________________
Adress: _____________________________________________________
_____________________________________________________________
Tel (hem): __________________________________________________
e-post: _____________________________________________________
Är du intresserad av att var med och arbeta inom förbundet.
Med vad? ____________________________________________________
_____________________________________________________________

Skickas till: SSKF, Tackjärnsvägen 2, 168 68 BROMMA


luta.gif (1327 bytes)