Information om  Svenska Skärgårdskryssareförbundet SSKF

 

SSKF är den sammanhållande organisationen för skärgårdskryssarseglare och jakter byggda eller klassade efter skärgårdskryssarregeln. SSKF bildades 1972 och är idag ett av de större klassförbunden inom Svenska Seglarförbundet med cirka 450 jakter i sju klassklubbar. Antalet medlemmar är dryga 600 och de är spridda över hela Norden.

Syftet med förbundets verksamhet är att öka intresset för skärgårdskryssare, värna om skärgårdskryssarregeln och att hålla ihop de olika klasserna. Det sker bland annat genom kappseglingar, eskadrar, veteranbåtsfestivaler och via förbundets tidning Skärgårdskryssaren. Vi har också mycket uppskattade kurser i bland annat båtrenovering.

Eftersom vi organiserar klassiska båtar så finns det inom förbundet mycket kunskap om de gamla jakternas byggnadssätt, tradition, historia med mera som vi gärna delar med oss av. Via vår Renoveringsfond vill vi öka möjligheterna att bevara jakterna för kommande generationer av seglare.
Skärgårdskryssarna är spridda över hela världen och förbundet har regelbunden kontakt och utbyte med utländska jaktförbund. 30:orna brukar mäta sina krafter med utländska jakter i Europacupen som seglas växelvis i Sverige och på Bodensjön i Tyskland. 22:orna seglar varje år sitt SM om Sveriges äldsta kappseglingspokal, skärgårdskryssarpokalen.

Skärgårdskryssare har byggts i obruten serie sedan 1908. Genom förbundets klassificeringsnämnd handhar och ansvarar SSKF för skärgårdskryssarregeln. Vid ny- och ombyggnationer måste jakterna mätas in för att få kappsegla.

I förbundets tidning Skärgårdskryssaren, som utkommer med fyra nummer per år, finns mer att läsa om jakterna, kappseglingarna, kurser och andra evenemang. Varje år ger vi ut en matrikel med fullständig förteckning över medlemmar och jakter. SSKF var också med och producerade den uppmärksammade boken "Alla våra skärgårdskryssare" och "Jakt på Kryss" Böckerna, tidningar, videofilmer, mm kan Du köpa via SSKF.


Kontaktpersoner ] Bli_medlem ] Kalender ] [ Info ] Regeln ] Klassklubbar ] Varor ] Matrikel ] styrelsen ]