Bli medlem!

För att bättre kunna värna om de gamla jakterna måste vi bli så många som möjligt.

Bli medlem du också!
Formuläret är ännu ej klart. Använd länken här.

Du kan även skriva ut en anmälningsblankett och skicka med posten till: 
SSKF, Tackjärnsvägen 2, 168 68 BROMMA
            Anmälningsblankett

[FrontPage-komponenten Spara resultat]

Namn     

Adress    PostnummerPostadress

Tel          Tel arbMobiltelefon

Båtnamn KlassSegelnummer

Längd     Bredd

KonstruktörByggortByggår

Förutom att bli medlem i SSKF kan man även vara ansluten till någon av klassklubbarna. Jag vill vara ansluten till:

    

 

.


Kontaktpersoner ] [ Bli_medlem ] Kalender ] Info ] Regeln ] Klassklubbar ] Varor ] Matrikel ] styrelsen ]